facebooktwittermail d

Frågan: Hur ska lantbruk bli både hållbara och lönsamma?

Finns det någon konflikt mellan hållbarhet och lönsamhet i lantbruket? Hur ska den i så fall hanteras? ATL ställde frågan till de åtta riksdagspartierna.