facebooktwittermail d

Hur ska halmen prissättas i år?

Vilket pris krävs för att man som halmproducent inte ska förlora på sin försäljning, och hur mycket kan djurproducenterna egentligen betala mot bakgrund av det höga priset på kväve? Vår ekonomiexpert Elenore Wallin reder ut.

Eleonore Wallin

Det är så många olika funderingar som kommer upp nu med alla stigande priser på insatsvaror. Det fokuseras mycket på priset för kväve och om hur det ska gödslas.

Jag har under många år varit stor halmproducent med försäljning till djurbönder som är stora användare av halm och då i huvudsak inköpt halm. Jag har köpt in kväve till årets gröda och det är både dyrt och lite mindre dyrt. Med de höga kostnaderna och viss oro för tillgången har jag funderat på om jag ska spara på växtnäringen och minska min halmförsäljning. Vilket pris kan djurproduktionen betala och vilket pris behövs för att jag inte ska förlora på halmförsäljning?

/Erik A

Hej Erik A!

Priset på halm är en fråga som kommer tillbaka då och då. Produktionskostnaden har varit ganska stabil under många år och priset har mer varierat utifrån väderleken och tillgången, och inte så mycket beroende på direkta kostnader för att ersätta växtnäring. Efterfrågan finns men det som kan bli frågeställningen med halmförsäljning är vad köparna kan och vill betala. Huvuddelen av köparna är kött- eller mjölkproducenter vilket innebär att det finns en prisnivå där andra alternativ för strömedel kommer att väljas i stället för halmen.

Halm innehåller kväve, fosfor och kalium samt svavel och magnesium. Förutom växtnäring är påverkan på markens mullhalt och bördighet en viktig faktor som ska värderas. Prisbilden är inte helt enkel eftersom det är osäkert om vilken tillgång vi har av fosfor eller kalium till kommande säsong. Jag har valt att sätta priset på kväve med uppgifter från mars 2022 och antagna priser för fosfor och kalium. Det blir kväve 40 kronor per kilo, fosfor 50 kronor per kilo och kalium 20 kronor per kilo. Priset för växtnäringen är cirka 55 öre per kilo halm, vilket är 40 öre högre än för ett år sedan.

Priset på halm köpt i sträng har under flera år legat på 25-30 öre per kilo halm Prisbilden för växtodlaren utan egen stallgödsel blir cirka 65-70 öre per kilo halm med de höga priserna på växtnäring. I kalkylen för halmens värde finns cirka 10-15 öre per kilo som kompensation för markens mullhalt och bördighet. Huvuddelen av den halm som säljs är färdigpressade balar. De högre dieselpriserna kommer innebära att även presskostnaden kommer stiga. Med dessa beräkningar kommer slutpriset för halm i storbal ha ett pris som är cirka 50 öre högre i höst jämfört med vad det var för ett år sedan.

Efter 2018 med de höga halmpriserna har flera djurproducenter sökt efter alternativ till halm som ska fungera bra i stallgödselhanteringen samt vara prisvärda. Priserna på olika alternativprodukter, exempelvis spån och torv, har också ökat så det gäller att ha koll på prisbilden innan halmen väljs bort som strömedel.

Det råd jag kan ge är att räkna på dina priser för insatsvaror och gör en värdering på vilken status dina fält har när det gäller bördighet innan du tar ditt beslut på om du ska fortsätta att sälja halm. Att sälja halm ett enstaka år gör ingen större skillnad, men görs det kontinuerligt är risken för minskad mullhalt stor, vilket i sin tur ökar risken för stagnerande eller minskande skördar. Om stallgödsel tillförs kontinuerligt påverkas mullhalten mindre vid bortförsel av halm.

Elenore Wallin

Företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, Anna Törnfelt och Sandra Posse, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, Gotland respektive Västra, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Läs mer

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten

Läs också

Brist på halm i stora delar av Sverige

De satsade på kompostbädd till korna

Rådgivare tror på kompoststall