facebooktwittermail d

Hur rädda är vi om våra barn?

I vargtäta trakter måste barnen få säker skjuts till skolan.

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

I alla skolor har elever rätt till kostnadsfri skolskjuts, utifrån vad som är definierat i Skollagen. Vissa lokala anpassningar kan därutöver göras i olika kommuner.

Utgångspunkten vid bedömningarna är framförallt färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder eller någon annan särskild omständighet som framstår som extra nödvändig eller motiverad.

Ingen har väl missat att vargens utbredning ökar med såväl nya revir, antal individer och med en stark föryngring. Utifrån detta är det inte rimligt att skolelever ska behöva vandra upp till 3 kilometer till den plats där skolskjutsen möter upp eller släpper av. Beträffande den risk som föreligger är till och med 1 kilometer alldeles för långt för en 7-åring att gå.

Skolan är en arbetsplats för våra barn. Det är då lämpligt att jämställa detta med vad som gäller för den vuxne och dennes resor till och från sitt arbete.

Här har man som utgångspunkt att det är bostaden som räknas. Färden anses i princip vara påbörjad respektive avslutad efter det att man passerat tröskeln till den egna bostaden. När det gäller beviljande av hemtjänst får man detta oavsett var man bor.

Vi inom Landsbygdspartiet oberoende förutsätter att kommunfullmäktige i berörda kommuner skyndsamt gör en revidering av skolskjutsreglementerna och i förekommande fall säkerställer att inga barn ska riskera att träffa på vargen till och från skolan. I de fall skolelever bor inom eller i direkt anslutning till ett revir ska skolskjutsarna lämna och hämta barnen i anslutning till hemmen.

Vi är medvetna om att det är ett stort pussel att planera in skolskjutsar och en revidering kan innebära extra turer. Men sammantaget måste våra barns säkerhet gå före kostnaden.

Lars Matsson, Anders Wetterholm, Monica Alfredsson, Irene Björklund

Landsbygdspartiet oberoende (LPo) Västmanland