facebooktwittermail

Hur långt räcker skogens klimatargument?

De flesta anser att skogsbruket spelar en nyckelroll för att rädda klimatet, samtidigt som det framställs som ett hot mot livet i skogen. Vi måste börja fundera på hur långt klimatargumentet räcker om det ställs i en allt hårdare konflikt mot biologisk mångfald.

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Med tanke på de allvarliga miljöproblem som finns i världen framstår beskrivningen av ordinära svenska hyggen som miljökatastrofer väldigt överdrivet. En av Miljöpartiets språkrörskandidater gjorde dock nyligen en sådan deklaration (SvD debatt 10/11). Orimligt? Ja, men det är denna verklighetsuppfattning som riskerar att få kontroll över svenskt skogsbruk om den får fäste.