facebooktwittermail

Hur avvänja gris utan zinkoxid?

Att lyckas med avvänjning av grisar utan zinkoxid kan upplevas som komplicerat men mycket kunskap finns redan, skriver Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning i veckans fråga experten.

Diskussionsvågorna om djurhälsa och djurvälfärd går höga! Senast igår hamnade jag själv i en diskussion i en Facebook-grupp om grisar och smågrisar - här finns uppenbara utmaningar i en pressad produktion där vi är beroende av läkemedel för att smågrisarna ska må bra. Finns det något matnyttigt från forskningen som går att använda sig av i produktionen för att underlätta vardagen?

Vänligen Jan-Åke

Hej Jan-Åke!

Det där var inte direkt någon liten fråga då det händer mycket i den unga grisens liv. Vi kontaktade Per Wallgren på SVA, som har ett pågående projekt hos oss om ändrade lagar kring grisavvänjning, Inför ändrad lagstiftning - avvänjning av grisar utan zinkoxid kräver nya strategier. Han svarade såhär:

Anledning till att suggan utvecklats till en mångföderska beror på att smågrisdödligheten hos frilevande grisar är mycket hög. Därför är vi faktiskt bättre än naturen även när vi tycker det går dåligt. Just för överlevnaden av de yngsta smågrisarna så finns det inga egentliga genvägar utan renhet, värme och tillgång till suggans juver är det viktigaste komponenterna för att ge smågrisarna en bra start i livet. Det är intressant att avvänjningsvikterna var mycket höga i en nyutvecklad grisningsbox med något större totalyta än vanligt som utformats med avsikten att värmen från smågrisutrymmet skulle stimulera suggans att vända juvret mot smågrisarna. Utfodring av både sugga och smågrisar bidrog till det positiva resultatet.

Nästa svårighet kommer vid avvänjningen. Där gör avvecklingen av zinkoxid att det nu föreligger ett stort intresse för att hitta nya alternativ. Det är hygien, värme och tillgång till bra foder som gäller. Det finns bra råvaror som slagits ut av den billiga zinken, men som nu blir attraktiva. Foderfirmorna arbetar hårt med att optimera fodren för avvänjning utan zink. Det gäller att utveckla foder som bevarar tarmfIoran så intakt som möjligt under den känsliga perioden kring avvänjning när smågrisen övergår från en mjölkbaserad till en spannmålsbaserad diet. Följden blir då en minskad mångfald i tarmfloran med en ökad risk för överväxt av elaka bakterier och diarré som följd. Det är just mångfaldens som skyddar grisarna eftersom det då blir svårare för en inkräktare att etableras sig när det redan är ”fullt”. Fenomenet kallas för skydd genom konkurrens.

Gör man rätt så går det bra. Det lärde vi oss under 1990-talet, men med zink som genom sin toxicitet konserverar tarmfloran kring avvänjningen har det gått att gena lite i kurvorna. Det gäller således att fräscha upp de gamla kunskaperna och förbättra dem. I nätverket Utan högdoserad zink 2022 (https://utanzink.se) delas erfarenhet kring avvänjning. Exempelvis har en nyutgåva av Avvänjningsboken nyligen publicerats och hemsidan informerar även om ett projekt där vi ämnar dokumentera utfasningen av zinkoxid för att identifiera åtgärder som kan bidra till en lyckad avvänjning utan zink. Anmäl er gärna till det projektet.

Mattias Norrby

Forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning

STÄLL DIN FRÅGA TILL VÅRA EXPERTER!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu