facebooktwittermail d

Hundratals vanvårdade nötkreatur omhändertas

En hel besättning på upp emot 500 nötkreatur vid en gård i Värmland omhändertas av länsstyrelsen. Orsaken är att skötseln av djuren under lång tid varit eftersatt.