facebooktwittermail d

250 miljoner till skogsägare som nekats avverkning

Förra året betalade Skogsstyrelsen ut runt 250 miljoner kronor i ersättning till skogsägare som nekats att avverka i fjällnära skog. Antalet avverkningsansökningar har gått ner men trycket är fortfarande högt.

Fjällnära skog.
För 2022 rör det sig om 7 100 hektar fjällnära skog i 110 ärenden där skogsägare nu blivit ersatta. FOTO: BO PERSSON/SKOGSSTYRELSEN

Efter att de nya reglerna om ersättning för nekad avverkning i fjällnära skog träde i kraft i juni 2020 sköt ansökningarna i höjden. Men sedan rekordåret 2021 har ansökningarna gått ner och Skogsstyrelsen har börjat komma ikapp med utbetalningarna.