facebooktwittermail

Hundpuss kan sprida farlig mask

Pussa inte din hund - och se till att tvätta händerna efter att du har klappat den. De råden utfärdas av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, till hundägare i områden där den fruktade dvärgbandmasken hittats.

Parasiten ger inga sjukdomssymptom på hundar, men de kan vara smittbärare - särskilt om de springer lösa i skog och mark.

- Hundar smittas av att äta gnagare och hunden kan i sin tur smitta människa, säger Bodil Ström Holst, veterinär på SVA, i ett pressmeddelande.

Håll hunden kopplad


SVA vet inte hur utbredd rävens dvärgbandmask är i Sverige. Under 2010 undersöktes 300 rävar. Endast den nu aktuella räven från Uddevallatrakten har varit infekterad med parasiten. För säkerhets skull utfärdar SVA ett antal rekommendationer för hundägare bosatta i berörda områden.

Om du tror att din hund kan ha varit utsatt för smittan bör du undvika pussar, tvätta händerna, hålla hunden och kopplad och se till att få den avmaskad.

SVA rekommenderar avmaskning med praziquantel för hundar som bor i Uddevalla, Färgelanda, Munkedal och Vänersborgs kommun och som brukar vistas i skog och mark.

En smittad hund som avmaskas blir smittfri inom tre dygn. Månatlig avmaskning kan bli aktuell för hundar som är konstant utsatta för smitta. ATL.nu