facebooktwittermail

Hultströms skuld kan prövas igen

Swedish Meats förre ordförande Lars Hultströms eventuella brott mot djurskyddslagen kan komma att prövas på nytt.

I oktober i fjol lade åklagare Michael Forsberg ner förundersökningen mot Swedish Meats tidigare ordförande Lars Hultström. Advokat Peter Althin överväger nu att begära så kallad överprövning av åklagarens nedläggningsbeslut.

Företräder aktivister


Peter Althin företräder en av de två djurrättsaktivister som har polisanmälts av Lars Hultström för att olovligen ha trängt sig in i hans stallar på gården Blackstaby.

- Jag överväger att begära överprövning av åklagarens beslut att lägga ner förundersökningen mot grisfarmaren, säger Peter Althin till ATL.

Huruvida det blir en begäran om överprövning bestämmer Peter Althin tillsammans med kändisadvokaten Tomas Nilsson som företräder den andra misstänkta djurrättsaktivisten.

Materialet granskas


Överprövning innebär att en överåklagare granskar utredningsmaterialet kring Lars Hultström.

Därefter kan överåklagaren komma fram till samma beslut som åklagare Michael Forsberg, alltså att lägga ner förundersökningen. Alternativet är att överåklagaren har en annan uppfattning och att förundersökningen återupptas.

Peter Althin vill inte gå in på hur hans klient ställer sig till misstankarna om olaga intrång på Hultströms gård. Han vill inte heller kommentera det höga skadeståndskravet.

På frågan om en överprövning skulle påverka ett eventuellt åtal mot de två djurrättsaktivisterna svarar Peter Althin:

- Av förklarliga skäl skulle bilden bli en annan.

Smygtagna filmer


Lars Hultström var en av över 90 grisuppfödare runt om i Sverige som polisanmäldes av Djurrättsalliansen hösten 2009. Endast ett fall har hamnat i domstol, där frikändes grisuppfödaren.

Åklagare Michael Forsbergs beslut att lägga ner förundersökningen mot Lars Hultström byggde på expertutlåtanden från professorer vid Lantbruksuniversitetet och Statens veterinärmedicinska anstalt.

Enligt experterna gick det inte att utifrån de smygtagna filmerna säkert utesluta att Hultström inte vidtagit rimliga åtgärder för att undvika lidande för djuren. Jan Olsson