facebooktwittermail d

Hovrätten tar upp namnstriden om Boxholmsosten

Svea hovrätt ska pröva om marknadsdomstolens förbud för Glada Bonden att använda uttrycket Äkta Boxholms är korrekt.