facebooktwittermail d

”Dribblande i politiken hotar satsningar på biodrivmedel”

Politikerna bedyrar hur viktigt det är med långsiktighet men är beredda att kasta fattade beslut i papperskorgen när första bästa populistiska möjlighet uppstår.

Inte enbart Putin som ligger bakom de höjda bränslepriserna. FOTO: PATRIK C ÖSTERBERG/TT

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Det fanns vid årsskiftet, när tidningen Bioenergi gjorde en sammanställning, 75 anläggningar i Sverige som tillverkade biodrivmedel av olika slag. Kapaciteten växte från 7,6 terawattimmar till 9,2 under 2021. Det är en bra utveckling. Det är också bra att flera stora anläggningar projekteras. 2026 kan produktionen ha växt till 39 TWh.

Men det finns flera hinder på vägen innan det blir verklighet. Ett hinder är tillståndsprocesserna som kan dra ut på tiden.

Preem har nyligen fått klartecken för sin fabrik nära Lysekil sedan Mark- och miljööverdomstolen inte tagit upp motpartens överklagande av tillståndet. Man får räkna med att stora projekt får gå igenom alla instanser, vilket tar tid.

Ett annat hinder är osäkerheten om de politiska spelreglerna. Politikerna bedyrar hur viktigt det är med långsiktighet men är beredda att kasta fattade beslut i papperskorgen när första bästa populistiska möjlighet uppstår. Särskilt förvånar Socialdemokraternas och Moderaternas, som båda har anspråk på att vara statsbärande partier, beslut att ändra reduktionsplikten.

Samtidigt finns det politiska krafter som strävar emot satsning på biobränslen från jord- och skogsbruk. Ett ökat bevarande av skog kommer att minska avverkningarna och därmed restprodukterna som ska bli drivmedel.

Ändå ser regeringen problemet med brist på biodrivmedel. Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) har insett att 90 procent av biobränslet är importerat och har därför tillsatt en utredning som ska bereda vägen för satsningar på svenskt biodrivmedel. I en artikel i ATL säger hon att ”med Putinpriser vid pumpen har det blivit dyrt att tanka bilen”.

Nu vet vi ju att det inte är enbart Putin som ligger bakom de höjda bränslepriserna. Om vi hade haft en stor inhemsk produktion av biodrivmedel hade vi påverkats mindre av vad den ryske presidenten och andra gör. Med en klar färdlinje hade vi haft fler anläggningar i gång och varit bättre rustade. I detta är det är inte enbart regeringen som ska klandras, EU-kommissionens negativa attityd spelar också stor roll.

Den reduktionsplikt som sju av åtta partier stod bakom när den infördes lever farligt. Ökningen av inblandning av biodrivmedel är redan pausad nästa år. Om det blir ett maktskifte är det troligt att systemet kommer att förändras dramatiskt.

Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna vill alla skruva på reduktionsplikten i större eller mindre grad. På samma sätt är bonus/malussystemet som beskattar bilarna beroende på utsläppen av koldioxid ifrågasatt av många partier.

Det kommer att förändra marknaden och därmed prisbilden dramatiskt. Att förlita sig på utvecklingen på fordonsmarknaden är därför riskabelt. Den starka inriktningen på elbilar gör det inte lättare, även om alla förstår att förbränningsmotorerna har ett långt liv och behöver bränsle.

Därför är det bra att det kommer att finnas ett stort behov av biodrivmedel både i luften och på vattnet. Där ligger eldriften längre bort men det kommer att bli nödvändigt att ersätta fossila bränslen i flyg och fartyg. Det är en enorm marknad.

Det är positivt. Det är också positivt att det finns en vilja hos alla partier utom Sverigedemokraterna att satsa på biodrivmedel. Däremot är man oense om hur och det är en varningssignal. Inte minst är dribblandet med reduktionsplikten ett stort problem.

Förhoppningsvis ger utredningen om hur satsningen på bioekonomin ska förverkligas en bra grund att stå på och underlag för långsiktiga beslut där EU-byråkratin inte sätter upp hinder, även om man kan ha sina tvivel.

Utredningen presenteras nästa år. Tänk om detta hade gjorts för tio år sedan, så mycket bättre vårt läge hade varit då.