facebooktwittermail

Höstärt från alperna trivs i norra Uppland

Vattholma

Ylva och Kjell Sjelin i Norduppland är sannolikt Sveriges nordligaste höstärtsodlare, i alla fall ett tag till. På deras gård är denna gråärt en viktig höstgröda i den sjuåriga växtföljden.

Ylwa Sjelin vid höstärtfält – luktar på höstärt.
Efter 200 år i glömska har gråärten blivit populär igen. Ylwa och Kjell Sjelin i Vattholma är innovativa Kravbönder som när de saknade en lämplig höstgröda för att ha marken täckt under vinter, fick tips på höstärten, som har sitt ursprung i de österrikiska Alperna. FOTO: KRISTIN KARLSSON

På långt håll syns knappt de små, rödlila blommorna bland alla gröna blad. Särskilt inte när det blåser och det gör det när ATL är på besök. Och alla andra dagar också enligt bönderna Ylwa och Kjell Sjelin, som brukar jorden på gården Östergärde i Hånsta, Vattholma, norr om Uppsala.