facebooktwittermail d

Höståkerböna testas i större skala

Slätte gård

Odling av åkerböna innebär ofta sen skörd. Men nu finns höståkerböna, där det dock gäller att hamna rätt i såtid.