facebooktwittermail d

Horsch första gödningsspridare med bred bom

Landau, Tyskland

Horsch har lång erfarenhet av att tillverka sprutor och sprutbomar. Nu använder man sitt kunnande för en helt ny produkt, en gödningsspridare med upp till 48 meters spridningsbredd.