facebooktwittermail d

Experterna siade om trävaror: ”Kan USA rädda marknaden?”

Marknaden för sågade trävaror är osäkrare än på länge. 

På kort sikt förväntas efterfrågan minska. På lång sikt öka. 

Den stora frågan är hur råvaran ska räcka till. 

– Det är skogsägaren som är vinnaren, säger Katarina Levin, vd på Setra, under Trämarknaden i Karlstad.