facebooktwittermail d

Hoppas på råd mot svinpest från EU-experter

Tre EU-experter på afrikansk svinpest kommer under onsdagen till det drabbade området kring Fagersta, rapporterar P4 Västmanland.

37 fall av afrikansk svinpest har bekräftats hos vildsvin i trakterna kring Fagersta. Arkivbild.
37 fall av afrikansk svinpest har bekräftats hos vildsvin i trakterna kring Fagersta. Arkivbild.

Hittills har 37 fall av afrikansk svinpest bekräftats hos vildsvin.

– De (EU-experter, reds. anm.) vill se hela flödet med vildsvin, hur de hittas, hur de tas ut ur skogen, hur de provtas, säger Karl Ståhl, statsepizootolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt, till radion.

– Det kommer att handla om hur alla delar i vår utbrottshantering ser ut.

Ståhl hoppas att experterna ska kunna ge Sverige värdefulla råd om hur det pågående svinpestutbrottet kan stoppas.

Experterna kommer från länder som är eller har varit drabbade, bland annat från Belgien som lyckats stoppa ett svinpestutbrott i landet. De andra experterna är från Litauen och Italien som fortfarande tampas med virussjukdomen.

Vad är afrikansk svinpest?

Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin.

Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur, även om köttet varit fryst. Det smittar inte till människa, men om matrester som innehåller virus ges till grisar eller hamnar i naturen kan sjukdomen spridas till nya områden.

Mellan svinbesättningar kan virus överföras med levande djur, kläder, bilar och redskap. En annan viktig källa för smittspridning är animaliska livsmedel. Viruset överlever under långa perioder i fryst kött, icke värmebehandlade produkter och i torkade eller saltade produkter, exempelvis korv. Det är därför förbjudet att utfodra både tama grisar och vildsvin med matavfall. Ta inte heller med dig köttprodukter hem från ett land där svinpest förekommer.

Förebygg svinpest – vad kan grishållare göra?

• Mata inte grisar med matrester. Det är förbjudet på grund av risken för smittspridning.

• Se till att besökare i dina djurstallar använder skyddskläder och tvättar händerna då de går in i stallarna.

• Undvik om möjligt att föra in strö, grovfoder och spannmål till alla djur från länder där afrikansk svinpest förekommer.

• Om du måste köpa in strö, grovfoder eller spannmål från ett land där afrikansk svinpest förekommer bör du först lagra materialet på en vildsvinssäkrad plats före användning eller vidareförmedling. Strö och grovfoder bör lagras i tre månader och spannmål bör lagras i en månad.

• Om du köpt grovfoder eller halm från ett land där afrikansk svinpest förekommer och du hittar rester av djurkroppar i fodret som inte kan uteslutas vara från vildsvin eller tamgris ska du kontakta oss på djurhälsoenheten.

Förebygg svinpest – vad kan jägare göra?

Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

• Rengör kläder och utrustning om du varit på vildsvinsjakt i ett smittat land. Vildsvinens blod och avföring är smittförande. Rengör först mekaniskt med borste och vatten så all synlig smuts och blod försvinner, och förvara sedan kläderna och utrustningen luftigt inomhus i rumstemperatur i minst en vecka innan du använder dem igen.

• Tvätta din jakthund efter att du jagat med den i ett smittat land.

• Besök inte svenska grisbesättningar inom 48 timmar efter vildsvinsjakt i ett smittat land.

 • Kött och obehandlade jakttroféer kan innebära en smittrisk och får inte lämnas så att grisar eller vildsvin kan komma åt dem.

Förebygg svinpest – vad kan allmänheten göra?

• Släng matrester i soporna. Lämna inte kvar rester efter en picknick eller vid rastplatser utmed vägar.

• Ta inte med korv, kött och andra charkvaror till Sverige från länder där afrikansk svinpest finns.

• Kompostera ditt matavfall i en sluten behållare som vildsvin inte kan komma in i.

Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt.

Källa: Jordbruksverket

Läs också

Afrikansk svinpest: Sverige får europeisk hjälp

Sydkorea öppnar åter för svenskt griskött

Uppmaningen: Stoppa alla besök på grisgårdar

Flera länder stoppar import av svenskt griskött

Afrikansk svinpest: Så är läget i andra europeiska länder