facebooktwittermail d

Honungssugen björn angrep bikupor

Två biodlare i Ljusdal fick påhälsning av en eller flera honungssugna björnar. Nu får de ersättning av länsstyrelsen för sina förstörda kupor.

Den ene biodlaren får 10 000 kronor för fem förstörda kupor och lika många dödade bisamhällen. Hans kollega får 2 000 kronor för förlusten av en bikupa och ett bisamhälle.
Kuporna förstördes vid två tillfällen våren och hösten 2010. När en besiktningsman från länsstyrelsen inspekterade skadorna anträffades spår av den objudne gästen.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län väntar sig ytterligare angrepp, eftersom björnstammen numera är spridd över hela länet.

- Med anledning av det vill länsstyrelsen vara tydlig med att
ersättningsanspråk för framtida skador kan komma att avvisas om förebyggande åtgärder inte har vidtagits, skriver länsstyrelsen i beslutet. ATL.nu