facebooktwittermail d

Hon ska förbättra regelverk för djurbönder

Arbetet med att certifiera produktionen på olika sätt ska inte vara onödigt krångligt. Krav satsar på användarvänlighet med ny expert på animaliesidan.

– Man ska inte känna att man hamnar i ett svart hål av administration, säger nytillträdda Carin Bolander.

I sitt nya arbete ska Carin Bolander i samråd med Kravanslutna djurbönder, lyfta sådant som kan förbättras och förenklas. Här är hon ute på Väddika gård och träffar både folk och fä.
I sitt nya arbete ska Carin Bolander i samråd med Kravanslutna djurbönder, lyfta sådant som kan förbättras och förenklas. Här är hon ute på Väddika gård och träffar både folk och fä. FOTO: PRIVAT

Hon började sitt nya jobb på Krav för ungefär en månad sedan. Hon ska arbeta med att förbättra regelverk och förenkla arbetet för anslutna producenter.

– Jag kommer att ha nära kontakt med våra djurhållande lantbrukare och jag ska se till att vi har ett regelverk som är så väl fungerande och användarvänligt som möjligt, säger Carin Bolander.

Jobbet innebär även omvärldsbevakning och marknadsföring.

– Ska man som producent jobba med de högre krav som vi vill arbeta med, så måste det finnas efterfrågan.

Carin Bolander är husdjursagronom i grunden och har sedan arbetat med olika delar inom animalieproduktionen.

– Jag har bred erfarenhet från jobb både på myndighet, som konsult mot slakteri, och på gårdar med djurhållning och kontroll.

Annorlunda i Wales

Hon tog också chansen att plugga utomlands.

– Jag gick en kurs i ekologiskt jordbruk i Aberytswyth i Wales. Det var väldigt bra och intressant, men annorlunda. Jag var ju van att man kunde ställa frågor under föreläsningen, men där satt alla tysta och lyssnade på professorn.

– Så kom jag där, svenskan längst bak som satt och räckte upp handen "Excuse me professor..."

Föräldrarna hade inte lantbruk när hon växte upp, men det fanns släktingar som hade och där spenderade hon mycket tid.

– Mina föräldrar köpte gård när de blev pensionärer och har bland annat nötboskap.

Rådet till blivande agronomer: Jobba på gård. ”Det är viktigt att ha erfarenhet från produktion, särskilt om man ska arbeta i en administrativ roll”.
Rådet till blivande agronomer: Jobba på gård. ”Det är viktigt att ha erfarenhet från produktion, särskilt om man ska arbeta i en administrativ roll”. FOTO: PRIVAT

Börjar med slaktreglerna

Stor del av den första tiden har hon åkt runt och träffat producenter.

– Det är ju de som kan berätta om vad som kan förbättras. Stor del av regelverket bygger på EU-direktiv, men vi jobbar med de delar vi kan påverka.

Vad kan du tillföra i din nya roll?

– Att kunna se saker ur många olika perspektiv tror jag är en tillgång.

Vilka råd skulle du vilja ge agronomstudenter och de som vill söka utbildningen?

– Om du inte jobbat på gård redan, gör det! Det är viktigt att ha erfarenhet från produktionen, särskilt om man sedan arbetar i en administrativ roll. Ta chansen att göra så mycket praktik som möjligt, bygg upp ett nätverk, men glöm inte att ha roligt, de flesta är bara studenter en gång i livet.

Vad gör du nu?

– Just nu har jag börjat med en översyn av slaktreglerna. Det kändes naturligt att börja där eftersom jag har jobbat mycket med den delen och känner att jag har något att bidra med.

Den nya tjänsten

Jobbet som marknads- och regelutvecklare innebär:

• Kontinuerlig utvärdering och översyn av reglerna (regler kan tas bort, ändras eller komma till)

• Förbättring och att underlätta för Krav- anslutna bönder genom att lyssna in mer vad som funkar bra/mindre bra

• Att inte ändra reglerna lika ofta som tidigare, för att skapa mer stabilitet (nuvarande regelbok gäller i två år jämfört med tidigare ett år)

• Ta fram stödmaterial och checklistor för att göra det som upplevs som administrativt tungt och krångligt, lättare

• Regeländring som Carin Bolander är involverad i just nu är översyn av slaktreglerna (där EU i stort sett inte har några detaljregler) Här jobbar man enligt ny process för att få mer förankrade regler.

(Kravs regelverk grundar sig i EU-förordningar och de skrivningarna kan inte ”trollas bort”).