facebooktwittermail d

Från storstadsliv till prisad agronom

Sara Adlers är 24 år och har redan gjort avtryck i de gröna näringarna. Nyligen mottog hon ett prestigefyllt stipendium för sin uppsats om hur Sverige kan öka sin självförsörjning av nötkött. 

– Vi måste visa allmänheten hur det ser ut på riktigt ute på gårdarna.