facebooktwittermail d

Hästhagen måste flyttas: ”Risk att jag förlorar mitt arrende”

Både kommunen och länsstyrelsen slår fast att hästägaren Karolina Moon Olowsdotter måste flytta sina hästar på grund av grannens hästallergi. 

– Det är inte rätt att hela ansvaret för skyddsavstånd ligger hos djurhållaren, säger hon till ATL.