facebooktwittermail d

Hon hittade potatisens giftgen

När potatis exponeras för ljus, eller skadas, ökar produktionen av de giftiga ämnena glykoalkaloider. Nu har doktoranden Nurun Nahar identifierat de gener som styr giftökningen, vilket kan få stor betydelse för framtida potatisförädling.

Nurun Nahar vid SLU:s institution för växtbiologi och skogsgenetik i Uppsala har studerat hur aktiviteten hos cirka 15 000 gener varierar hos King Edward och Bintje.

Ändrad sterolhalt


Knölarna utsattes för stress i form av mekaniska skador eller belysning. Det visade sig att halten av steroler, föreningar som finns i cellmembran hos alla djur och växter och som tidigare antagits vara förstadier till glykoalkaloider, ändrade sig, skriver SLU i ett pressmeddelande.

Med masspektrometrisk analys kunde Nurun Nahar visa att sterolen kolesterol verkligen utgör ett biokemiskt förstadium till glykoalkaloider.

Nurun Nahar såg också att de identifierade generna aktiverades klart starkare hos King Edward, den potatissort som snabbast bildar glykoalkaloider.

Fåtal nyckelgener


Dessa gener kan därför antas spela en väsentlig roll i potatisens ökade syntes av glykoalkaloider efter stress, konstaterar hon.

- Den ökade bildningen av glykoalkaloider som sker i potatisknölar efter både skador och ljusexponering beror alltså på ökad aktivitet av ett fåtal nyckelgener, säger Nurun Nahar i en kommentar.

Hennes rön kan få stor betydelse när matpotatis förädlas, så att livsmedelskvaliteten på sikt kan förbättras. ATL.nu