facebooktwittermail d

Hon blir ny ordförande i LRF

Helena Jonsson har suttit med i LRF-styrelsen i sju år varav det senaste som vice ordförande. Nu föreslås hon som väntat till ny ordförande efter Lars-Göran Pettersson som slutar vid årets stämma.

Det var ingen högoddsare valberedningen bjöd på när Helena Jonsson igår presenterades som deras förslag på ny LRF-ordförande. Hon har framträtt allt oftare i den offentliga debatten under senare tid.

Vid några av dessa tillfällen har hon höjt tonläget mot regeringen och landsbygdsminister Eskil Erlandsson.
- Eskil Erlandsson förstår våra frågor men jag tror inte att han har en så stark position i regeringen som vi skulle önska. Jag tror att han vill mer än han kan, men det är inte gott nog för oss, säger Helena Jonsson när ATL träffar henne dagarna innan hennes nominering blir offentlig.

Kritisk


Hon har inte på egen hand bevittnat den svenska regeringens agerande i Bryssel inför de nya budgetförhandlingarna. Men Helena Jonsson har kritiskt kommenterat uppgifter om den radikala svenska linjen som nu övergetts även av tidigare bundsförvanter som Danmark.

Hon ser med oro på regeringens linje att minska jordbruksbudgeten och vill inte rubba balansen stöden till svenska lantbrukare och deras europeiska konkurrenter. Aktivt brukande ska vara en förutsättning för att få stöd och miljöstöden, som Sverige valt ha mycket av, ska inte vara en förlustaffär för bonden, menar hon.

Betala mer


- Se till exempel på hur det gick med skyddszonerna runt åkrarna. När spannmålspriserna steg sattes plogen i dem också. Om samhället vill ha miljöskydd så måste man betala mera, säger hon och tillägger att hon vill öka näringens tyngd i samhällsdebatten.

- Våra frågor får inte den uppmärksamhet de förtjänar. Det vore bra om LRF kunde göra sina särintressen till samhällsintressen.

Ekologisk avelsdjur


Själv driver hon ekologisk avelsdjursuppfödning tillsammans med sin make Göran Johansson på Galtås Södergård utanför Tranås.
- Vi bor på Sydsvenska Höglandet och det småbrutna landskapet och tillgången på betesmark gör att det inte var ingen stor omställning att bli ekologisk. Dessutom fanns det en marknad för ekologiskt uppfödda avelsdjur.

Trots sin inriktning tänker hon inte proklamera för ekologisk produktion som LRF-ordförande.

Överbrygga motsättningar


- Men jag hoppas att kunna överbrygga motsättningarna mellan ekologiskt och konventionellt. Det är inte LRF som ska göra valet av produktion utan det är upp till varje enskild företagare, säger Helena Jonsson.

- Jag tror också att det kan finnas en fördel med att vara företrädd av någon som är olik en själv. Det kan göra argumenten man för fram starkare.

Aktiv


Helena Jonsson har varit aktiv i föreningslivet alltsedan hon och maken startade jordbruket 1988 och man kan säga att hon sitter på övertid eftersom hon bara gav sig själv några år som nyvald medlem i LRF:s förbundsstyrelse.

- När jag blev invald sa jag att det här är väl någonting man orkar med ett par år. Men det tar ett par år att sätta sig in i frågorna och känna att man kan vara med och påverka och driva frågor. Det har varit mycket lärorikt och nu känns det mycket roligt och stimulerande.

På rätt väg


- Visst finns det saker som kan förbättras och förändras. Men jag har suttit med i styrelsen i sju år och hade det känts fel hade jag inte suttit kvar. Alla tycker inte allt är bra, men vi är helt klart på rätt väg, säger Helena Jonsson, som nu av allt att döma vid 45 års ålder väljs till LRF:s andre kvinnlige ordförande efter Caroline Trapp. Jerry Simonsson