facebooktwittermail d

Holmen ökar vinsten trots minskad omsättning

Skogsbolaget Holmen minskade omsättningen men gjorde ett bättre resultat under tredje kvartalet i år, jämfört med motsvarande period i fjol. För trävaror är det fortsatt kämpigt.

FOTO: ULLA-CARIN EKBLOM

Holmens nettoomsättning för tredje kvartalet i år var 3 810 miljoner kronor (4 032), rörelseresultatet blev 520 miljoner kronor (493) och rörelsemarginalen därmed 13,7 procent (12,2). Omsättningen var något lägre än analytikernas förväntningar medan rörelseresultatet var i linje med förväntningarna. Analytikerna hade väntat en marginal på 13,2 procent.

Fem procent högre

Holmen levererade 580 000 kubikmeter trävaror under årets första nio månader, vilket var fem procent högre än motsvarande period 2015. Rörelseresultatet för årets första nio månader blev dock lägre, -7 miljoner kronor (4), och lägre än analytikernas förväntningar på -1 miljoner kronor.

Det försämrade resultatet beror på lägre försäljningspriser. Sågverken har dock haft lägre råvarukostnader i år.

– Det är klart att vi inte är nöjda med resultatet. Vi skulle vilja tjäna pengar, sa Holmens koncernchef Henrik Sjölund vid en press- och analytikerträff i samband med presentationen av delårsrapporten.

Trävarumarknaden framöver är svår att förutsäga. Problemen på marknaderna i Nordafrika gör att det finns för mycket furuträvaror på marknaden, men för granträvaror är marknadsläget bättre.

– Vi har två bra sågverk och vi hoppas att marknaden förbättras, sa Henrik Sjölund.

Skog stor del

Holmen är en stor skogsägare och skog utgör tillsammans med vattenkraft två tredjedelar av koncernens sysselsatta kapital. Sänkta kostnader och högre priser har ökat resultatet från skog under tredje kvartalet.

Den 30 juni i år sålde Holmen sitt pappersbruk i Madrid i Spanien och har renodlat sin pappersverksamhet mot magasin- och bokpapper. Under tredje kvartalet i år utgör magasin- och bokpapper 85 procent av pappersförsäljningen.

Högsta nivåerna sedan före finanskrisen

Holmen har gjort investeringar inom kartongverksamheten och skulle kunna öka produktionen, men produktionsstörningar under tredje kvartalet gjorde att produktionen var oförändrad.

Aktien backade något efter resultatbeskedet för tredje kvartalet. Holmenaktien har tidigare i veckan handlats till de högsta nivåerna sedan före finanskrisen, vilket tillskrivits spekulationer om någon form av strukturaffär i spåren av SCA:s planer på att dela upp bolaget i en hygiendel och i en skogsdel.

Finansmannen Fredrik Lundberg, som är storägare i båda bolagen, har dock förnekat att sådana planer diskuteras.