facebooktwittermail

Holmens resultat över förväntningarna

Produktionen har gått bra samtidigt som kostnadsnivån sänkts tack vare god kostnadskontroll och säsongsmässiga effekter, sammanfattar Henrik Sjölund vd-ordet i Holmens rapport för det tredje kvartalet som överlag var över förväntningarna.

Holmen Braviken.
Holmen Braviken. FOTO: ULF ARONSSON

Rörelseresultatet summerades till 714 miljoner kronor, att ställa mot väntade 530 miljoner kronor enligt en sammanställning från Infront. Omsättningen var dock något lägre än väntat.


Lantbruk