facebooktwittermail

Holmen stänger pappersmaskin

Holmen Paper väljer att stänga en pappersmaskin i Madrid, Spanien, och cirka 170 medarbetare berörs.

Det är tillverkningen av tryckpapper vid den mindre pappersmaskinen vid bruket som stängs, med motsvarande knappt 10 procent av affärsområdets produktionskapacitet, skriver Holmen på sin hemsida.

Enligt Holmen har man under en lång period arbetat med att få maskinen lönsam men det har inte räckt till.

Holmen vill i stället fokusera verksamheten mot tryckpapperssegment, där de anser sig ha en hög konkurrensförmåga.
Beslutet presenterades i samband med bokslutet för 2010.

En nedskrivning med 555 miljoner kronor har gjorts av materiella anläggningstillgångar i Holmen Papers spanska verksamhet till följd av stängningen av maskinen.ATL.nu