facebooktwittermail

Holmen pausar furusågningen

Holmen pausar furusågningen vid Braviken för att enbart såga gran för USA-marknaden. Samtidigt sänks timmerpriserna.

"Vi slutar temporärt att såga tall och inför ett gransortiment med andra längder anpassade för USA", säger Johan Padel.
"Vi slutar temporärt att såga tall och inför ett gransortiment med andra längder anpassade för USA", säger Johan Padel. FOTO: ULF ARONSSON

Östergötland hör till de områden som drabbats värst av årets barkborreangrepp. För att rädda så stor del av virkesvärdet som möjligt slutar Holmen tillfälligt att såga tall vid Bravikens sågverk, Norrköping, för att i stället såga gran för export till USA.