facebooktwittermail

Holmen överträffar förväntningarna

Holmen redovisar ett rörelseresultat på 595 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020, framgår det av bokslutsrapporten.

FOTO: ULF ARONSSON

Analytiker hade i genomsnitt räknat med ett rörelseresultat på 528 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av sex analytikers prognoser.