facebooktwittermail d

Holmen överträffade förväntningarna

Trefaldigad omsättning inom trävaror det senaste året gjorde att sågverken stod för 60 procent av Holmens rörelseresultat under andra kvartalet.