facebooktwittermail d

Holmen nyanställer i Norrköping

Skogsindustrikoncernen Holmen flyttar sina it- och ekonomiavdelningar till Norrköping. Ett 30-tal nyanställningar är att vänta.

- Norrköping är en bra ort för rekrytering av lämpliga kompetenser samtidigt som det är nära delar av vår verksamhet, säger koncernchefen Magnus Hall i en kommentar.

Norrköpings betydelse för Holmen har ökat de senaste åren.
När Bravikens sågverk drog i gång medförde det drygt 100 nya arbetstillfällen inom affärsområdena Holmen Timber och Holmen Skog, som ansvarar för råvaruförsörjningen till både sågverket och Bravikens pappersbruk.ATL.nu