facebooktwittermail d

Holmen investerar i biobränslepanna

Holmen investerar 1,1 miljarder kronor i en ny biobränslepanna vid kartongbruket i Workington, England.

Pannan ska stå för fabrikens totala energibehov i form av elektricitet och ånga och förvänta sänka energikostnaderna betydligt, enligt ett pressmeddelande.

Anläggningen dimensioneras för en totaleffekt på 150 MW och beräknas producera 325 GWh elenenergi och 420 GWh värmeenergi per år.

Brukets energiförsörjning lägger med förändringen om från fossil naturgas till biobränsle. ATL.nu