facebooktwittermail d

Höjt stödtak för att frysa mjölkproduktion

Fler detaljer kring möjligheten till högre nationella stöd till krisdrabbade bönder kom fram när EU:s jordbrukskommissionär diskuterade krisen med EU-parlamentet.

Taket för hur mycket statliga stöd till som får ges till en enskild bonde höjs från 7 500 euro om året till 15 000 euro om året, för att ge villiga medlemsländer ytterligare möjligheter att stötta lantbrukare i ekonomiskt trångmål.

Att jordbrukskommissionär Phil Hogan tänkte dubbla utrymmet har varit känt sedan jordbruksministerrådet i mars. När krisen diskuterades i EU-parlamentet i dag blev det tydligare vad pengarna får användas till. Det handlar bland annat om att betala producenter som minskar eller fryser sin mjölkproduktion.

En sådan ersättning kopplas till att kooperativ eller producentorganisationer beslutar att gå ner i produktion. Det är under normala omständigheter inte i enlighet med EU:s konkurrensregler, men i dagarna har EU-kommissionen aktiverat ett undantag som gäller i sex månader.

Marknadsföring och lån

De statliga stöden får också användas till marknadsföring, bidrag för omstrukturering och nedläggningar och för finansieringsprogram som lån och garantier.

Flera av de EU-parlamentariker som begärde ordet under debatten lyfte farhågorna om effekterna av ett handelsavtal med de sydamerikanska länderna i Mercosur. Några nämnde även ett eventuellt förbud av glyfosat som ytterligare sten på det europeiska lantbrukets börda.

Kortsiktig lösning

Den enda svenske EU-parlamentarikern som talade var Jasenko Selimovic (L). Han ville inte skylla krisen på yttre faktorer, som Rysslands importstopp.

– Krisen är till största del orsakad av interna problem. Ineffektiv marknad, söndersubventionerad sektor som överproducerar, brist på innovation, svag efterfrågan. Och allt detta bemöts med kortsiktiga lösningar, som stöd till privat lagring. Det är nödvändigt ibland, men ska vi lösa det här problemet så måste vi ta fram åtgärder som tar itu med och löser jordbrukets strukturella problem.

När frågan om höjda statliga stöd diskuterades av EU:s jordbruksministrar i mars var svenske landsbygdsministern Sven-Erik Bucht emot det.