facebooktwittermail

Höjt massapris motverkas av dollarfall

Södra inleder nästa år med att höja massapriset. Samtidigt motverkas höjningen av en fallande dollarkurs.

Prishöjningen motverkas av en fallande dollarkurs.
Prishöjningen motverkas av en fallande dollarkurs. FOTO: SÖDRA

Södra Cell höjer priset på sin långfibriga marknadsmassa (NBSK) till 960 dollar per ton i Europa från och med den 1 januari 2021.

”Trots utmaningar under 2020 förblev efterfrågan på vår marknadsmassa god under året. Nu ser vi klara tecken på att den globala NBSK-marknaden stärks. Vi märker också hur flertalet underhållsstopp reducerat utbudet och accentuerar den förbättrade marknadsbalansen”, säger Henrik Wettergren, marknads- och försäljningsansvarig Södra Cell, i ett pressmeddelande och fortsätter:

”Den europeiska återhämtningen har släpat efter men nu känner vi ett momentum och det har blivit dags att minska gapet till andra marknader”.

"Nu ser vi klara tecken på att den globala NBSK-marknaden stärks", säger Henrik Wettergren.
"Nu ser vi klara tecken på att den globala NBSK-marknaden stärks", säger Henrik Wettergren. FOTO: SÖDRA

Den första oktober i år höjde Södra massapriset från 840 till 880 dollar, vilket tillsammans med den kommande höjningen innebär en prisökning med 14 procent. Samtidigt motverkas höjningarna av en fallande dollarkurs. I mars stod dollarn som högst i 10,40 mot kronan, 15 december hade det fallit till 8,38 kronor, en minskning med 20 procent.