facebooktwittermail

Höjt förskott på EU-stöden på grund av torkan

Taket för förskott på årets stöd höjs av EU-kommissionen.

Lantbrukare i stora delar av Europa har svårt med foder i torkan. Arkivbild.
Lantbrukare i stora delar av Europa har svårt med foder i torkan. Arkivbild. FOTO: ANN-HELEN MEYER VON BREMEN

Torkan som härjar i stora delar av Europa får EU-kommissionen att agera. Gränsen för hur mycket av årets direktstöd och ersättningar i landsbygdsprogrammet som får betalas ut redan i mitten av oktober höjs till 70 respektive 85 procent.

EU-kommissionen utvidgar också det undantag från förgröningskraven som redan getts till ett antal länder i norra Europa till att gälla i alla medlemsländer. Undantaget gör det möjligt att utnyttja trädor för att producera foder.

Fler åtgärder

Andra undantag i förgröningskraven övervägs av EU-kommissionen. Kommissionen har begärt in uppgifter om hur torkan påverkar bönderna från alla medlemsländer, med deadline den sista augusti. Informationen ska ligga till grund för en bedömning om det krävs ytterligare åtgärder.

"Jag är mycket oroad av dessa fortsatta klimatutvecklingar. Jag har varit i kontakt med ett antal ministrar från drabbade länder för att diskutera situationen och få uppdaterade bedömningar om dess påverkan", säger EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan enligt ett pressmeddelande.

Något särskilt krisstöd för torkdrabbade lantbrukare nämns inte i EU-kommissionens pressmeddelande.

LÄS OCKSÅ: Här är regeringens krispaket för torkan

LÄS OCKSÅ: Tveksamt om Sverigestöd ur EU:s kriskassa