facebooktwittermail d

Höjda massavedspriser i Norge

Svensk industris efterfrågan på massaved ökar och konkurrensen hårdnar om det norska virket. Det har fått priserna i Norge att stiga med uppåt 30 procent.