facebooktwittermail d

Höjd lägstalön för utländsk arbetskraft oroar arbetsgivare

Lönenivån för utländska arbetare som jobbar i Sverige ska höjas kraftigt.

– Det går helt på tvärs mot den svenska ordningen med kollektivavtal, säger Lena-Liisa Tengblad, vd på Gröna arbetsgivare. 

Organisationen befarar orättvisa löner och ännu större problem med kompetensförsörjningen.