facebooktwittermail d

Höjda dieselpriser slår hårt mot skogsbruket

Dieselpriset har stigit med 31 öre per liter de senaste veckorna vilket slår direkt mot lönsamheten i jord- och skogsbruket.

Hårdast drabbas skogs- och mellanbygder där rationaliseringsmöjligheterna är begränsade.

Varje kronas höjning av dieselpriset betyder en merkostnad på i runda tal 400 miljoner kronor per år för det svenska jord- och skogsbruket, enligt LRF.

129 miljoner kronor mer


- Vi räknar med att den befintliga parken av arbetsmaskiner i jordbruket förbrukar 270 miljoner liter diesel och att förbrukningen i skogsbruket uppgår till 130 miljoner liter. Då är inte lastbilstransporter medräknade, säger Lars-Erik Lundkvist, expert på konkurrensfrågor på LRF.

Beräkningen innebär att den senaste höjningen av dieselpriset på 31 öre litern ger en merkostnad på 129 miljoner kronor.
- Alla ökade kostnader är besvärliga att hantera och vanskliga att ta igen i nästa led. På lång sikt kommer det höjda dieselpriset att slå igenom på livsmedelspriserna men på kort sikt innebär det lönsamhetsförsämringar, säger Lars-Erik Lundkvist.

Flera försämringar


Dessutom höjs den reella dieselkostnaden för bonden genom försämrad skatteåterbetalning, höjd energiskatt samt uppindexering av skatteskalorna. Sammantaget handlar det om en effekt på 50 öre per liter diesel för 2011.

- De ökade kostnaderna slår hårdast i regioner med långa transportavstånd och i områden där man inte har goda möjligheter till maskinsamverkan, säger Lars-Erik Lundkvist. Mikael Gianuzzi