facebooktwittermail d

Höj skörden med delade gödselgivor

Att dela upp gödselgivorna ger utrymme att anpassa kvävemängden efter årsmånen. Det går också att höja skörden med sena kompletteringsgivor. Det visar nya fältförsök.