facebooktwittermail

Höj skörden med delade gödselgivor

Att dela upp gödselgivorna ger utrymme att anpassa kvävemängden efter årsmånen. Det går också att höja skörden med sena kompletteringsgivor. Det visar nya fältförsök.

Att gödsla i sena växtstadier har ofta kallats proteingödsling och syftat på att det framför allt är proteinhalten i grödan kan höjas med sena gödselgivor. Men i nya försök bekräftas att sena givor också kan ge stora skördeökningar.