facebooktwittermail d

Höjd risk för fågelinfluensa – skyddsnivån höjs

Fågelinfluensan från i vintras finns fortfarande kvar i landet. Dessutom växer nu strömmarna av flyttfåglar. Därför höjer Jordbruksverket skyddsnivån från nivå 1 till nivå 2 i södra Sverige.

Fågelinfluensasäsongen vintern 2020/2021 var den allvarligaste någonsin i Sverige. Det virus som då orsakade ett stort antal utbrott av fågelinfluensa på fjäderfän har under sommaren och hösten fortsatt att cirkulera bland vilda fåglar i både Sverige och i våra grannländer.

Gäss i Skåne
Strömmarna av flyttfåglar ökar och fågelinfluensan finns fortfarande kvar i Sverige. Jordbruksverket höjer nu skyddsnivån. FOTO: HANS DAHLGREN

Under den senaste veckan har utbrott hos fjäderfä rapporterats från Italien, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Danmark. I förra veckan drabbades också värphös i Lekebergs kommun i Örebro län av den smittsamma newcastlesjukan.

”Vi höjer skyddsnivån för att skydda fjäderfä från smittan. I de områden där risken bedöms som extra hög ska man bland annat hålla sina fjäderfän inomhus”, säger Katharina Gielen, tillförordnad smittskyddschef på Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Förhöjd risk 


Risken bedöms vara förhöjd i hela landet, men extra hög i Blekinge län, Gotlands län, Hallands län, Kalmar län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västra Götalands län och Östergötlands län. Även delar av Jönköpings län bedöms ha en högre risk och då särskilt inom cirka 20 kilometer från sjön Vättern.

Följande gäller för skyddsnivå 2

Skyddsnivå 2 innebär att alla fjäderfä ska hållas inomhus. 

Om detta inte går att genomföra, eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande, kan ankor, gäss och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute. 

Det är viktigt med en utökad övervakning av hälsoläget för att djurhållaren tidigt ska kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.

Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade. Hobbyflockar är alla fåglar som hålls i fångenskap där exempelvis ägg och kött enbart används i det egna hushållet eller andra fåglar exempelvis sällskapsfåglar som papegojor. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus.

Mer om skyddsnivåer på Jordbruksverkets webbplats

Läs mer om fågelinfluensa

Fågelinfluensa hos skånska fasaner

Nytt fall av fågelinfluensa – 18 000 höns avlivas

Fågelinfluensan höll på att knäcka Skåneägg

Flera nya fall av fågelinfluensa

Importerar kläckägg efter fågelinfluensan

Influensautbrottet växer – 1,3 miljoner höns avlivas