facebooktwittermail d

Höjd prognos för veteskörden i Ukraina

Priserna på vete och raps gick upp trots USDA:s prognos om högre skördar i världen.