facebooktwittermail d

Höjd bilskatt skrotas

Regeringen skrotar förslaget om en allmänt höjd bilskatt. Men behåller Bonus-Malus vid inköp av nya bilar.

En nyinköpt pickup hamnar mellan 12 000 och 17 000 kronor i bilskatt per år, de tre första åren. Därmed lär nyförsäljningen minska och begagnat marknaden ta fart.
En nyinköpt pickup hamnar mellan 12 000 och 17 000 kronor i bilskatt per år, de tre första åren. Därmed lär nyförsäljningen minska och begagnat marknaden ta fart.

I regeringens förslag från i våras skulle alla bilar få en generell skattehöjning på 14 till 20 procent. Efter kritik från remissinstanserna dras denna höjning tillbaka. Beskedet kom i ett pressmeddelande från regeringen under söndagen.

Den andra delen av förslaget, Bonus-Malus, behålls och höjs. Syftet med Bonus-Malus är att premiera nya bilar med låga utsläpp av koldioxid och att straffa dem med höga.

God på latin

Det innebär att en nyinköpt bil med noll-utsläpp (en elbil) får 60 000 kronor i bidrag vid inköpet. I tidigare förslag var det maximala beloppet 45 000 kronor. Detta kallas Bonus, god på latin.

Dieselbilar med höga utsläpp chockhöjs med 130 procent jämfört med dagens beskattning. Malus-skatten, ond på latin, betalas de första tre åren efter inköpet.

Överskott

Hela förslaget är överfinansierat. De första 2,5 åren beräknar regeringen att Bonus-Malus ge ett överskott på drygt en miljard kronor. Enligt planen ska systemet införas den 1 juli 2018. Vilket troligen kommer att ske eftersom Centerpartiet och Moderaterna stöder förslaget i princip.

Remissinstanser har varnat för att EU nu håller på och ändrar mätmetoden för bilutsläpp. Enligt branschorganisationen BilSweden kan det leda till att de uppmätta koldioxidvärdena höjs med 10 till 30 procent. Eftersom Bonus-Malus är direkt kopplat till koldioxiden skulle det kunna innebära ytterligare höjningar av bilskatten.

Böter utdelas

Därför har regeringen föreslagit att de gamla utsläppsvärdena gäller fram till 2020 även om EU:s mätmetod ändras.

Förutom Bonus-Malus vill regeringen också införa en kvotplikt 2018. Det betyder att bränsledistributörerna ska tvingas blanda in allt högre andelar biodrivmedel de kommande åren med målet att utsläppen ska ha minskat med 70 procent år 2030. Om distributören inte uppnår kvoten utdelas böter.

Enligt regeringen bör inte kvotplikten påverka priset vid pump. Bränsleproducenterna varnar dock för råvarubrist till biodrivmedel och därmed kostnadsökningar.

Läs mer: Nytt regeringsförslag kring bonus malus

Fakta Bonus Malus

Bonus-bidraget innebär att en bil med noll koldioxidutsläpp får ett stöd på 60 000 kr vid inköp. Därefter trappas ersättningen ner till 10 000 kr för en bil som släpper ut 60 gram koldioxid per km.

Malus-delen höjs. En nyinköpt bil med höga utsläpp får en skatt på 82 kr per gram koldioxid i intervallet 95 till 140 gram. Över 140 gram blir skatten 107 kr per gram.

Höginblandade och helt rena biodrivmedel kommer även fortsättningsvis att vara skattebefriade, exempelvis E85, ED95, B100, HVO100 och biogas.

E85 (etanol) och B100 (Fame, som rapsmetylester) får dessutom energiskatten nedsatt till noll för att de ska få förbättrad konkurrenskraft. Vid pump betyder det 0,40 kr lägre pris för E85 och 1,22 kr för Fame.