facebooktwittermail

Höjd åldersgräns för BSE-test

EU höjer åldersgränsen för testning för BSE, även kallat galna kosjukan, i 22 av unionens medlemsstater, däribland Sverige.

Gränsen höjs från 30 eller 48 månader till 72 månader. Åldersgränsen gäller bland friska slaktade nötkreatur från den 1 juli i år, i linje med ett förslag från den europeiska livsmedelsmyndigheten Efsa, skriver nyhetsbrevet Agra Facts.Birgitta Sennerdal