facebooktwittermail d

”Höj avräkningspriset för svenskt nötkött”

Höj avräkningspriset och utmana handeln att våga testa konsumenternas betalningsförmåga för svenskt nötkött. Den uppmaningen riktar Sveriges Nötköttsproducenter till Sveriges slakterier.

Kor utomhus
”Vi behöver konkurrenskraftiga avräkningspriser nu”, skriver Sveriges Nötköttsproducenter. FOTO: BENGT EKMAN/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Sveriges Nötköttsproducenters styrelse och de lokala klubbordförandena träffades i förra veckan för att informera oss om läget och diskutera vad vi ser behöver göras för vår näring under rådande kostnadskris. Uppfödare från hela landet utryckte uppgivenhet, frustration och rådvillhet - läget är kritiskt för svensk ungnötsproduktion.

Att skriva en debattartikel stod till en början inte högt på listan över önskade aktiviteter. Vi tror mer på dialog och den ömsesidig respekt som brukar genomsyra våra regelbundna diskussioner med slakterier och handelns företrädare. I livsmedelsbranschen är alla beroende av varandra; producenter, slakterier och handeln.

Men vi har tappat tålamodet med ”bra” möten, förstående nickar och instämmanden i hur viktig den svenska nötköttsproduktionen är. Hittills har dessa möten bara resulterat i marginella höjningar av noteringen, medan vi ser hur de flesta andra länder i Europa lyckats höja sina avräkningspriser.

Uppfödare av ungtjurar väljer nu att inte sätta in kalv i sina stallar. Produktionskalkylen visar 
på 4 000 – 5 000 kronor back per djur, bland annat på grund av galopperande spannmålspris.

Att plöja upp vallarna och odla spannmål för avsalu framstår helt begripligt som ett mer ekonomiskt alternativ. Det talas även om en slaktbojkott.

Mjölkproducenterna har inte plats eller foder att själva föda upp sina kalvar och oroas nu allvarligt över den vikande efterfrågan på kalv. Dikalvsproducenterna är ännu inte drabbade på samma sätt men är allvarligt bekymrade över prognoser för priset på avvanda kalvar i höst. Effekterna av den så brutalt förlorade framtidstron i primärproducentledet kommer att sprida sig vidare ut i livsmedelskedjan.

En representant för regeringskansliet deltog i mötet för att redogöra för möjligheterna till stöd riktade till animalieproducenter, men förmedlade också budskapet att ”inga krisstöd kan ersätta en fungerande marknad”. Handeln signalerar att de kan frångå gällande avtal för att säkerställa fortsatt svensk produktion. Men en förutsättning för detta är att en större del av mat-kronan går till primärproducenterna, vilket vi helhjärtat instämmer i. Frågan är nu vad slakterierna i Sverige gör för att stärka nötköttsproducenternas tro på framtiden.

Vi kan och vill producera mer – men inte till dagens priser. Vi behöver konkurrenskraftiga avräkningspriser nu – inte ören och vaga löften framåt.


Styrelsen för Sveriges Nötköttsproducenter
Ordförandena i Sveriges klubbar för Nötköttsproducenter