facebooktwittermail d

Högt förtroende för producenterna

Åtta av tio svenskar tycker svensk mat håller hög kvalitet - och vill betala mer för den.

Åtta av tio svenskar tycker svensk mat håller hög kvalitet.
Åtta av tio svenskar tycker svensk mat håller hög kvalitet. FOTO: FRIDA JONSON

Demoskops förtroendemätning som görs på uppdrag av Livsmedelsföretagen visar att 85 procent av svenskarna har högt förtroende för den svenska livsmedelsindustrin.

Trenden har pekat uppåt sedan förtroendemätningarna startade år 2013, och de senaste siffrorna visar en ökning på 4 procentenheter jämfört med föregående mätning i juni i år.

81 procent av svenskarna tycker att mat och dryck från svenska livsmedelsproducenter generellt sett håller hög kvalitet, vilket är en ökning från 75 procent som svarade samma sak i juni.

Liksom de rekordhöga förtroendesiffrorna är det den högsta siffran som har uppmätts sedan mätningarna startade.

Två av tre håller med om påståendet att konsumenter måste vara villiga att betala mer för maten i framtiden för att garantera en kvalitativ och hållbar matproduktion.