facebooktwittermail

Rekordskörd av ekologisk spannmål – men vikande priser

Efter en rekordskörd för ekologisk spannmål i fjol spår Ekologiska Lantbrukarna att arealen riskerar att minska de närmaste åren till följd av vikande priser.

Havreåker med röd lada i bakgrunden.
Skörden av ekologisk spannmål blev rekordstor förra året, men när tillgången är större än efterfrågan sjunker priserna. FOTO: TRONS/TT

Fjolårets svenska ekologiska spannmålsskörd var den högsta någonsin. Skörden uppgick till 421 200 ton, vilket var 4 procent högre än 2019.