facebooktwittermail d

Högsta marknadsandelen för svenskt kött på 15 år

Trenden med att välja svenskt kött framför importerat har accelererat under pandemin. Men den totala köttkonsumtionen fortsätter att minska, visar Jordbruksverkets helårssiffror för 2020.