facebooktwittermail

Högsta marknadsandelen för svenskt kött på 15 år

Trenden med att välja svenskt kött framför importerat har accelererat under pandemin. Men den totala köttkonsumtionen fortsätter att minska, visar Jordbruksverkets helårssiffror för 2020.

En annan underliggande trend är att totalkonsumtionen av kött har sjunkit med i storleksordningen 2-2,5 procent varje år de senaste åren.
En annan underliggande trend är att totalkonsumtionen av kött har sjunkit med i storleksordningen 2-2,5 procent varje år de senaste åren. FOTO: ISTOCK

Under flera års tid har andelen svenskproducerat kött ökat medan importen av utländskt kött har minskat. Den trenden förstärktes under 2020, visar Jordbruksverkets sammanställning: importen av kött minskade med 14 procent under året, jämfört med en minskning med 2 procent mellan 2018 och 2019.