facebooktwittermail

Högsta instans ger köttbonde rätt om föreläggande

I flera år har en skånsk lantbrukare kämpat mot ett föreläggande utfärdat av länsstyrelsen. Nu slår Högsta förvaltningsrätten fast att föreläggandet var felaktigt eftersom bristerna redan var åtgärdade.

Domen kan ha stor betydelse för framtiden.

Lantbrukaren i Skåne accepterade inte föreläggandet. Nu ger högsta instans mannen rätt.
Lantbrukaren i Skåne accepterade inte föreläggandet. Nu ger högsta instans mannen rätt. FOTO: TT

Köttbonden i Skåne har stridit mot ett föreläggande som länsstyrelsen utfärdade 2017.