facebooktwittermail

Dom i momsfrågan

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast vad som gäller i frågan om moms på prispengar inom hästsport.

Domstolens beslut är att den fasta startpengen är momspliktig, däremot inte övriga prispengar.
Domstolens beslut är att den fasta startpengen är momspliktig, däremot inte övriga prispengar. FOTO: MOSTPHOTOS

Sedan den så kallade Baštová-domen, där EU-domstolen beslöt att prispengar inte var att betrakta som momspliktiga, har Svensk Travsport arbetat för att hitta en lösning på frågan. För om prispengar inte är momspliktiga har den som bedriver travsport, eller annan hästsport där det går att vinna prispengar, inte rätt att heller få tillbaka moms.

I domen var resonemanget att prispengar inte kunde betraktas som momspliktiga eftersom det var slumpen som avgjorde vem som vann prispengar.

Prispengar till alla

För att komma runt domen beslöt Svensk Travsport att betala ut 500 kronor till alla hästar som startar i lopp, en form av startpeng för att ställa upp i tävlingen och hävdade att den var momspliktig. Det var något som Skatteverket inte höll med om och därför drogs frågan vidare till högre instanser.

Avgörandet har dragit ut på tiden och i avvaktan på ett utslag i högsta instans kom man dock överens om att låta löpa på som tidigare. Med det undantag att hästägare som fick prispengar nu fick betala in momsen. Det gjorde tidigare Svensk Travsport direkt till staten.

”Det är glädjande att HFD nu slagit fast att de garanterade prispengarna om 500 kr till varje startande häst är momspliktiga”, säger Mats Norberg i Svensk Travsports styrelse.
”Det är glädjande att HFD nu slagit fast att de garanterade prispengarna om 500 kr till varje startande häst är momspliktiga”, säger Mats Norberg i Svensk Travsports styrelse.

Anses glädjande

Nu har alltså utslaget kommit från Högsta Förvaltningsdomstolen. Domstolens beslut är att den fasta startpengen är momspliktig, däremot inte övriga prispengar. Mats Norberg, expert på skatterättsliga frågor gällande häst hos LRF Konsult och styrelseledamot Svensk Travsport, anser att beslutet är glädjande:

– Frågan har förenklat handlat om huruvida prispengar ska vara fortsatt momspliktiga om alla som tävlar i en travtävling får prispengar, vilket är fallet från och med 2018. HFD nu slagit fast att de garanterade prispengarna till varje startande häst är momspliktiga. Domen bör inte påverka avdragsrätten för den travhästägare som bedriver en ekonomisk verksamhet och är en beskattningsbar person i momslagens mening, säger Mats Norberg, i ett pressmeddelande.