facebooktwittermail d

Besvikelse efter nej från domstol

Högsta förvaltningsdomstolen prövar inte LRF:s begäran om skyddsjakt på varg som rivit får på Molstabergs gård.