facebooktwittermail d

Högsäsong för skadedjur i rapsfälten

Rapsjordloppa, sniglar och rapsstjälkfluga. Det är högsäsong för skadegörare i rapsfälten just nu.

Inflygningen av rapsjordloppa har kommit igång och i går överskreds bekämpningströskeln vid ett av Växtskyddscentralens i Alnarp varningsfält i sydvästra Skåne.

Det är loppornas larver som gör störst skada och Växtskyddscentralen rekommenderar därför bekämpning med pryetroid inom tio dagar efter uppnått tröskelvärde för att förhindra äggläggning.

Slammas ner

Andra skadegörare på uppgång i rapsfälten är sniglar, rapsfluga och rapsstjälkfluga. Regnfasta snigelmedel kan slammas ner eller flyta bort vid kraftiga regn, påminner Växtskyddscentralen. Om snigelskadorna inte upphör trots bekämpning kan det därför vara läge att överväga en upprepande behandling ifall preparatet tagit slut.

Rapsflugor och rapsstjälkflugor kan ge angrepp som ser allvarliga ut, men behöver i regel inte bekämpas.