facebooktwittermail d

ATL TV: Högtryck i grönkålsfabriken

På Harplingekål har verksamheten växt från 1000 kilo till 100 ton.